BỘ PATTERN 36 MÓN (6 sản phẩm x 6 cái)
BỘ PATTERN 6 MÓN (6 sản phẩm x 1 cái)
NĨA ĂN NHỎ PATTERN (Set 6 cái)
NĨA ĂN LỚN PATTERN (Set 6 cái)
MUỖNG CÀ PHÊ NGẮN PATTERN (Set 6 cái)
MUỖNG CÀ PHÊ DÀI PATTERN (Set 6 cái)
MUỖNG SÚP TRÒN PATTERN (Set 6 cái)
MUỖNG ĂN LỚN PATTERN (Set 6 cái)
Lọc
Danh sách so sánh